INWESTOR

INWESTORZASTĘPCZY

Rozwiązanie dla świadomych, oszczędnych i zapracowanych.

DLA KOGO?

Jeżeli, planujesz budowę budynku jednorodzinnego i chcesz żeby był on trwały i solidny, służył Ci długo i bezawaryjnie, a:

 1. nie masz wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu procesu budowlanego,
 2. lub brakuje Ci czasu na doglądanie swojej inwestycji,
 3. lub chcesz zaoszczędzić sobie wielu stresów i kłopotów,
 4. lub nie chcesz tracić czasu i pieniędzy ucząc się na własnych błędach,
 5. lub nie ufasz firmom wykonawczym i tzw. „fachowcom”,
 6. lub nie jesteś w stanie zapewnić nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż. przez wszystkich uczestników procesu budowlanego,
 7. lub przebywasz za granicą,
 8. lub po prostu nie masz ochoty uczestniczyć w procesie budowlanym,

to ta oferta jest skierowana właśnie do Ciebie.

OFERTA

 1. kompleksowa organizacja i koordynacja procesu budowlanego,
 2. udział w postępowaniu administracyjnym,
 3. przygotowanie wystąpień do dostawców mediów,
 4. reprezentowanie inwestora bezpośredniego wobec jednostki projektującej,
 5. optymalizacja prac budowlanych poprzez wybór najlepszych rozwiązań już na etapie projektowania,
 6. reprezentowanie inwestora bezpośredniego wobec organu nadzoru budowlanego,
 7. nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz ppoż. przez wszystkich uczestników procesu budowlanego,
 8. współpraca z wykonawcami prac geologicznych i geodezyjnych,
 9. wybór wykonawców poszczególnych robót budowlanych,
 10. negocjacje cen z wykonawcami robót i dostawcami materiałów,
 11. organizacja zaopatrzenia placu budowy w materiały i niezbędny sprzęt,
 12. koordynacja prac poszczególnych wykonawców,
 13. nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,
 14. nadzorowanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz egzekwowanie usunięcia wykrytych wad,
 15. kontrola kosztów,
 16. kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego inwestycji,
 17. dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy.

WSPÓŁPRACA

Zatrudnienie inwestora zastępczego zapewnia zarządzanie inwestycją budowlaną poprzez umiejętne zastosowanie technik organizacji procesu budowlanego. Umożliwia rozwiązywanie wszelkich problemów inwestycyjno-budowlanych, a więc prowadzenie całego procesu inwestycyjnego przy jednoczesnej kontroli kosztów, jakości wykonywanych robót, stosowanych materiałów budowlanych oraz czasu realizacji. Daje możliwość optymalnego wykorzystania dostępnych funduszy oraz bieżącego podejmowania szczegółowych decyzji technicznych dla sprawnego, oszczędnego i zgodnego z przepisami oraz terminowego wykonania. Współpraca odbywa się na podstawie umowy o zastępstwo inwestycyjne. Oznacza to, że inwestor zastępczy zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie określonych w umowie czynności, które musiałby wykonać inwestor bezpośredni odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowlanego.

KOSZTY

Wyłącznie od Państwa zależy z jakiego zakresu oferty skorzystacie. Każdy ma nieco inne potrzeby i oczekiwania, a każda inwestycja zlokalizowana jest w innym miejscu. Koszty więc, jakie trzeba będzie ponieść na obsługę inwestycji ze wsparciem inwestora zastępczego, zawsze ustalane są indywidualnie.

MOJE ZASADY

 1. solidność, terminowość i uczciwość w stosunkach międzyludzkich,
 2. odpowiedzialność z tytułu wykonywanej pracy,
 3. odpowiedzialność za powierzone środki i materiały budowlane,
 4. dokonywanie wydatków w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności i przyjmowania jakichkolwiek korzyści sprzecznych ze zobowiązaniami wobec inwestora bezpośredniego,
 6. zachowanie tajemnicy zawodowej przez cały okres trwania umowy i po jej zakończeniu.

KONTAKT

Masz jakieś pytania? Zadzwoń lub napisz.

-->